Available on the App Store Android App on Google play Инсталирай приложението на своя смартфон и маркирай проблемните точки на града.
Изпратените сигнали се препращат за решаване към отговорния отдел на Община Бургас.